Κυριακή, 8 Μαΐου 2011

Κοινωνικός προβληματισμός

 
Οι μαθητές προβληματίζονται για τα κοινωνικά φαινόμενα. Τα μαθήματα στο σχολείο δίνουν εναύσματα για περαιτέρω σκέψη.Το σχολείο καταργεί την μετωπική διδασκαλία  και προάγει την έρευνα και τη χρήση των νέων τεχνιλογιών.  Ο Αϊντοάν από το Β3 προσεγγίζει ένα θέμα διαχρονικότατα και πάντα επίκαιρο, το ρατσισμό... Ο μαθητής προσεγγίζει το φλέγον και δυσεπίλυτο θέμα  με πνεύμα κριτικό  και βαθύ στοχασμό.

1 σχόλιο: